تعرفه ها logo

تعرفه ها

شرح قیمت و نوع خدمات حراجی

قیمت گذاری های مصوب در حراجی به شرح زیر می باشد

ردیف شرح خدمت قیمت(تومان) مدت زمان نمایش
1 درج عنوان فوری و صدر نشینی در رتبه بندی آگهی 5,000 1هفته
2 درج عنوان فوری و صدر نشینی در رتبه بندی آگهی 8,000 2هفته
3 درج عنوان فوری و صدر نشینی در رتبه بندی آگهی 10,000 1ماه
4 آگهی ویژه در ردیف اولین آگهی ها 100,000 1ماه
5 آگهی ویژه در ردیف اولین آگهی ها 150,000 2ماه
6 آگهی ویژه در ردیف اولین آگهی ها 200,000 3ماه
7 طراحی آگهی تبلیغاتی بر روی سایت حراجی 10,000 24 ساعت
8 مشاوره سایت رایگان 1ساعت

در صورت هرگونه سوال در تلگرام 09127662784 تماس حاصل فرمایید